Gitaarles voor kleuters

akoestische gitaarlessen voor kinderen van 4 tot 7 jaar
Leeftijd
Kinderen
Dag
Dag in overleg
Startdatum
Doorlopend
 
Later instappen mogelijk
Prijs
Locatie
Docent
Code
20185
Inschrijven

Prijs berekenen

Inschrijven

Gegevens deelnemer

Voer een geldige geboortedatum in.
Wie kunnen we bellen in geval van nood?
Deze vind je op jouw inschrijfbevestiging, plaatsingsbevestiging of factuur.
Voor groepscursussen zijn de proeflessen in principe gratis. Voorwaarde is uiteraard wel dat er nog plaats is. Je ontvangt een bericht van de cursusadministratie na je inschrijving of je gewenste proefles door kan gaan. Als je besluit om door te gaan na de proefles, dan ben je van harte welkom. Schrijf je je dan binnen 48 uur na je proefles definitief in voor de cursus via de website? Dan houden we jouw gereserveerde plaats vast en ontvang je een plaatsingsbevestiging. Na 48 uur vervalt jouw gereserveerde plaats. Voor groepscursussen geldt de proefles als startdatum van de cursus indien je besluit je in te schrijven.


Cursusgeld van langlopende cursussen (meer dan 14 lessen) incasseren we per maand (doorlopende machtiging).
Cursusgeld van kortlopende groepscursussen of workshops incasseren we in één keer (eenmalige machtiging).


Soms maken wij in de les foto’s of filmpjes die wij gebruiken voor onze website, social mediakanalen en/of gedrukte media. Graag ontvangen wij hiervoor uw toestemming. Als u hier bezwaar tegen heeft, dan zorgen wij ervoor dat u of uw kind niet in beeld komt bij eventuele opnames. Bij openbare activiteiten of optredens kunnen wij hier helaas geen rekening mee houden.
Register

Details of participant

Enter a valid date of birth.
Enter a valid house number.
Who should we call in case of an emergency?
Fill in your course number, which you will find on your enrolment confirmation, confirmation of place or invoice.
The trial lessons for group courses are free of charge in principle, on condition, of course, that there is still a place available. The course administration will notify you whether the trail lesson you would like to take is confirmed. If, after taking the trial lesson, you decide to continue with the course, that’s great. If you enrol definitely in your course through the website within 48 hours, we will reserve a place for you and send you confirmation. Your reservation lapses after 48 hours. In the case of group courses, the trial lesson counts as the starting date, should you decide to enrol. If you decide to enrol in the group course, the trial lesson counts as the starting date of your course.


Tuition fees for long-running courses (more than 14 lessons) are deducted from your bank account per month (by standing order).
Tuition fees for short group courses or workshops are deducted from your bank account in a single payment (by one-off direct debit).


We sometimes take photos or videos during classes, which we then use for our website, social media channels and / or print media. We would like to have your permission for this use. If you object to such use, we will make sure that neither you nor your child will appear as a result of any recordings. Unfortunately, we cannot take this into account in the event of public activities or performances.
Steeds meer kinderen willen op jonge leeftijd met een instrument beginnen. Speciaal voor kleuters vanaf 4 jaar zijn er deze akoestische gitaarlessen. Nieuwe methodieken en vakbekwame docenten maken het mogelijk dat kinderen al op zeer jonge leeftijd met gitaarlessen kunnen starten.

Voor het jonge kind zijn het ontwikkelen van hersenactiviteit, motoriekontwikkeling en coördinatietraining van onschatbare waarde. Het is bewezen dat muziekles hieraan bijdraagt. Ook draagt muziekles bij aan het ontwikkelen van cognitie, het ‘leren-leren’ én sociale vaardigheden (bijv. tijdens samenspel).

De lessen verlopen ontspannen en zijn aangepast op de belevingswereld van het kind, met veel aandacht voor het individu. Door klankspelletjes, kloppen op de gitaar, snaar voor snaar bezig zijn en kleine ritmespelletjes, wordt het instrument op speelse wijze ontdekt. De gitaar wordt een stukje speelgoed voor het kind.

De docenten hebben een professionele, op het kind aangepaste werkwijze en bouwen op een speelse manier aan een basis voor de toekomstige gitarist. De allerbeste musicus worden is niet het doel, het ontwikkelen van het kind op zijn of haar eigen niveau wél.

Lees meer

Voor deze cursus is (nog) geen eigen gitaar nodig, omdat thuis oefenen (nog) niet het hoofddoel is. CKE zorgt voor gitaren.

De wekelijkse lesduur bedraagt 15 minuten per kind (of 30 minuten per twee kinderen). Dit lijkt misschien kort, maar sluit goed aan bij de spanningsboog van jonge kinderen. Door het wekelijks volgen van de les wennen leerlingen aan het proces dat gedegen muzikale ontwikkeling vraagt. Die ontwikkeling en groei zullen niet ongemerkt aan je voorbij gaan; die zie je op verschillende fronten terug.

Over de CKE-muziekschool    
Je kunt op een goede manier leren een muziekinstrument te bespelen als je dat samen doet. Elkaar ontmoeten en veel samenspelen met voldoende ruimte voor individuele aandacht. Dat is waar de CKE-muziekschool voor staat. Elkaar inspireren, leren van elkaar, optreden in onze concertzaal of ergens anders in de stad en meedoen aan projectweken... dat hoort er allemaal bij!

Samenspel, bands, ensembles en orkesten
CKE biedt diverse mogelijkheden voor samenspel en samen zingen. Er zijn tal van ensembles, orkesten en bands. Deze vind je onder de groepscursussen.

Aanvullende informatie
De lessen starten in de week van 5 september. Er zijn 38 lesweken per jaar, deze bestaan uit 36 lesweken en 2 Bruisweekenden. De docent laat je tijdig weten in welke weekenden je gaat deelnemen. Gedurende het seizoen instappen is in de meeste gevallen mogelijk. Begin je net en wil je nog geen heel jaar op leskomen dan is er een 10 lessenreeks.  De 10-lessenkaarten zijn bedoeld voor gevorderden. Een instrument kopen of huren? Vraag de docent naar de (verhuur)mogelijkheden. De vermelde minimumleeftijd is een adviesleeftijd, gebaseerd op onze ervaringen door de jaren heen. Als je nog twijfelt, kun je eerst een proefles nemen. Bekijk hier de tarieven van de muziekschool.