Buurtcultuurfonds Woonbedrijf

Woonbedrijf en het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant maken samen werk van leuke, leefbare buurten door de inzet van kunst en cultuur. Voor deze samenwerking is een speciaal fonds ingesteld: het Buurtcultuurfonds Woonbedrijf. In dit fonds komen middelen en expertise van Woonbedrijf en het Prins Bernhard Cultuurfonds samen. Door de handen ineen te slaan en met cultuur als middel kunnen nóg meer ideeën gerealiseerd worden die bijdragen aan ontmoeting, samenwerken en samenleven. Zo brengen we cultuur bij iedereen in de buurt.

Cultuurprojecten
De in het fonds ondergebrachte middelen worden ingezet om de cultuurprojecten in het gebied waar Woonbedrijf woningbezit heeft, financieel te ondersteunen. Het gaat om projecten met een kleinschalig en buurtgericht karakter die de geest van ‘de kunst van het samen leven’ in zich hebben: het bij elkaar brengen van mensen, ontmoetingen en verbinding. Op de Facebook-pagina van het Buurtcultuurfonds staan veel voorbeelden en foto's van projecten.

Ideeën uit de buurt
Een deel van de gelden uit het fonds wordt beschikbaar gesteld voor initiatieven van bewoners zelf. Een graffitiproject, samen koken of als buren een muziekgezelschap beginnen? Voor dat soort plannen liggen er speciale waardebonnen klaar: Buurtcultuurbonnen, variërend in waarde van honderd tot een paar duizend euro! CKE coördineert en begeleidt de aanvragen van bewoners.

Vraag aan die Buurtcultuurbon!
Dus: heeft u een goed idee voor een Buurtcultuurproject en wilt u weten of en hoe u in aanmerking komt voor steun van het Buurtcultuurfonds Woonbedrijf? Vul dan het online aanvraagformulier in. Wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met uw senior klantbeheerder van Woonbedrijf via telefoonnummer (040) 2434343. U kunt ook bellen met of mailen naar Frits Achten van CKE via (040) 2163265 of frits.achten@cke.nl.

Hoe werkt het?

  • U bent huurder van Woonbedrijf of u heeft als organisatie een binding met Woonbedrijf.
  • De activiteit vindt plaats in uw straat, buurt of wijk.
  • Het gaat om een culturele activiteit, zoals kunst, taal of muziek.
  • Het cultuurproject brengt mensen bij elkaar en draagt op een culturele manier bij aan ontmoeting en verbinding in uw buurt.

Buurtcultuurfonds Woonbedrijf is een samenwerkingsverband van Woonbedrijf en het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant. CKE coördineert en begeleidt de aanvragen.

Deel dit met je vrienden via: