Amateurkunst

Zowel verenigingen als liefhebbers en zelfstandig beoefenaars van amateurkunst kunnen bij CKE terecht met hun vragen en wensen. Ook bieden wij hen graag een podium: in eigen huis, maar ook in wijken, buurtgebouwen en op andere locaties.

CKE daagt de amateurkunstenaars uit om te leren, contact te zoeken met publiek en aan te sluiten bij thema’s uit de stad. Daardoor groeit de vitaliteit van de amateurkunst.

Financieringsregelingen Amateurkunst in Eindhoven
Naast het ondersteunen van amateurkunstenaars op allerlei (praktische) vlakken, beheren wij sinds 2016 ook de financieringsregelingen voor amateurkunst in Eindhoven:

Financieringsregeling Basisbijdrage Amateurkunst
CKE bevordert de continuïteit van amateurkunstinstellingen middels de financieringsregeling Basisbijdrage Amateurkunst. Aanvragen voor deze regeling dienen vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor financiering wordt aangevraagd te worden ingediend. Aanvragen voor 2020 dienen dus voor 1 oktober 2019 bij ons ingediend te zijn. Uw aanvraag dient u digitaal in. Let op: het is niet mogelijk om de aanvraag tussentijds op te slaan. Wanneer u de aanvraag samen met uw collega-bestuursleden wilt voorbereiden, raden wij u aan deze te printen alvorens u deze digitaal invult.

Financiering Amateurkunstprojecten
CKE daagt uit door de financieringsregeling Amateurkunstprojecten te beheren en de aanvragers te helpen bij het vormgeven van projecten die binnen de regeling passen. De regeling is bedoeld om vernieuwende amateurkunstinitiatieven te ondersteunen, met als doel het bevorderen van meer dynamiek in het veld.

Aanvraagtermijnen 2019
Tranche 1: indienen vóór 1 maart 2019
Tranche 2: indienen vóór 1 september 2019

Inspiratie
CKE vindt het belangrijk om amateurkunstenaars te inspireren. Dit doen we door het verzamelen en het verspreiden van best practices – bijzondere activiteiten die door Eindhovense amateurkunstenaars zijn ondernomen. Denk aan activiteiten met een vernieuwend karakter, activiteiten waarbij samenwerkingen worden aangegaan met diverse partijen en/of activiteiten die betekenisvol zijn voor de stad Eindhoven en haar inwoners.

Benieuwd? Neem hier eens een kijkje, dan kun je zien wat voor moois er allemaal gebeurt in Eindhoven. Tips? Ben jij bij een amateurkunstactiviteit geweest die hier thuishoort? Of heb je zelf een bijzondere activiteit georganiseerd? Laat het ons weten via cultureleontmoeting@cke.nl. De meest inspirerende, originele en vernieuwende activiteiten geven we een plekje op onze website.

Ondersteuning
Weet je nog niet goed hoe je het moet aanpakken, maar zou je zelf graag iets organiseren voor de buurt, een vereniging of gewoon voor anderen? Kijk dan hier voor een concrete handleiding met tips and tricks en voorbeelden van budgettering, zodat jij binnen de kortste keren zelf die vette activiteit kan organiseren!

Contactpersonen

Deel dit met je vrienden via: