Aanvraagformulier financiering Basisbijdrage Amateurkunst 2020

U kunt uw aanvraag voor de Basisbijdrage Amateurkunst via dit formulier digitaal invullen.

Let op! Het is niet mogelijk om de aanvraag tussentijds op te slaan. Wanneer u de aanvraag samen met uw collega-bestuursleden wilt voorbereiden, raden wij u aan deze te printen alvorens u deze digitaal invult.

De financieringsaanvraag voor 2020 moet ingediend zijn vóór 1 oktober 2019.

1: Gegevens aanvrager

Voer een geldig huisnummer in.

2: Gegevens bank/ giro

3: Inhoudelijke vereisten

Om in aanmerking te komen voor financiering dient u te voldoen aan alle vereisten: (aanvinken indien u aan de desbetreffende eis heeft voldaan)

4: Gegevens voor de berekening hoogte financiering (gebaseerd op realisatie 2018)

4.1 Aantal actieve leden

4.2 Niveau muziekkorpsen

Gegevens repetities/werkbijeenkomsten en openbare uitvoeringen/presentaties

U dient de onderstaande gegevens toe te voegen aan uw aanvraag. Deze kunt u aan het eind van dit aanvraagformulier uploaden.

De financieringaanvraag is pas compleet wanneer u onderstaande bijlagen uploadt:

Verplicht

Indien van toepassing

Extra bijlagen

9: Naar waarheid ingevuld

Voer een geldige datum in.